Brak godziwej postaci wzwodu, ktory jest albo fragmentaryczny albo wrecz zanikajacy, to trudnosc ra

(1 post) (1 voice)
  • Started 6 months ago by atefexew